Velikonoční Vigilie a Křest

20. dubna 2019, Strakonice, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra

Velikonoční Vigilie se Křtem a Biřmováním proběhla ve Strakonicích v kostele sv. Markéty. P. Roman Dvořák pokřtil 12 našich nových bratrů a sester.