Velkopáteční obřady v Mirovicích

19. dubna 2019, Mirovice, Autor: Martina Řehořová / Člověk a víra

V kostele svatého Klimenta v Mirovicích sloužil 19. dubna 2019 velkopáteční obřady světící biskup Mons. Pavel Posád.