Velikonoční Vigilie se křtem – Sušice

20. dubna 2019, Sušice, Autor: Mirka Dolanská / Člověka víra

Velikonoční Vigilii, při které proběhly tři křty, sloužil v Sušici otec Marek Donnerstag.