Velikonoční hrkání v Třeboni

20. dubna 2019, Třeboň, Autor: Marie Košinová / Člověk a víra

Spolek Žít Třeboní ve spolupráci s farností se pokusil obnovit v Třeboni starý zvyk hrkání, doplnit obřady v místním chrámu Panny Marie Královny a sv. Jiljí a přenést tuto atmosféru do veřejného prostoru. Během velikonočního tridua nezvonily zvony, ale Třeboní procházeli hrkači a připomínali události bolestné. Na Velký pátek byla součástí hrkání křížová cesta a na Bílou sobotu byl průvod doplněn kadidelnicemi.
Kostýmy hrkačů v kombinaci bílé a černé mají charakterizovat boj mezi dobrem a zlem, který provází život každého člověka. Účast v průvodu je projevem kajícnosti a uznání oběti, kterou Kristus svou smrtí na kříži přinesl.