Uložení ostatků sv. Auraciána

České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše, Autor: Foto Pavel Ambrož, Člověk a víra