Svěcení zvonu kardinála Josefa Berana

15. září 2019, Ústějov, Autor: Miroslav Holer

Biskup Mons. Pavel Posád požehnal v Ústějově zvon k památce kardinála Josefa Berana a k Panně Marii Bolestné.