Strakonice – velikonoční vigilie 2021

3.4.2021, kostel sv. Markéty, Strakonice, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra

Při Velikonoční vigilii v kostele sv. Markéty ve Strakonicích přijali svátosti Křtu a Biřmování Petr a Jaroslava. Celebroval P. Roman Dvořák.