Inaugurace nového děkana KTF UK prof. Vojtěcha Novotného

31. ledna 2018, Kostel P. M. před Týnem, Praha, Autor: Lucie Horníková / Člověk a víra