Biřmování v Prachaticích

13. října 2019, Prachatice, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Mons. Vlastimil Kročil udělil v neděli v Prachaticích svátost biřmování 15 věřícím.