Záchrana kostela sv. J.N. pro další generaci – odvodnění paty kostela a obnova malby v presbytáři

Termín rekonstrukce:
6-11/2014

Celkové výdaje: cca. 5,9 mil.

Podpora ROP Jihozápad:
cca. 4,9 mil.

Popis projektu:

Na rekonstrukci střešní krytiny, fasád a interiérových omítek provedenou v I. etapě v letech 2011 – 2013 navázala ve II. etapě oprava a očištění venkovních schodišť, odvodnění paty zdiva kostela, oprava a repasování oken a venkovních dveří. Dále byla v interiéru kostela provedena restaurátorská obnova nástěnných maleb v prostoru presbytáře pocházející z roku 1915. Projekt „Záchrana kostela sv. J.N. pro další generaci – odvodnění paty kostela a obnova malby v presbytáři.“ je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu ROP Jihozápad. Dále se na financování podílí farnost vlastními zdroji, ze sbírek věřících, půjčkami od Biskupství českobudějovického.

Do příštího období je plánována rekonstrukce varhan, která bude realizována v etapách dle disponibilních finančních prostředků farnosti.