Kostel sv. Jakuba – křižovatka cest

Ukončení oprav

Projekt „Kostel sv. jakuba – křižovatka cest“ byl úspěšně realizován. Všechny aktivity byly dokončeny, stavba byla předána a 16.1.2015 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Z hlediska stavebních prací byly provedeny kompletně práce dle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu zhotovitele, konkrétně oprava tesařských prvků, výměna střešní krytiny, oprava fasád, revize a doplnění klempířských konstrukcí, restaurování kamenných prvků, oprava kovářských a truhlářských prvků, doplnění vnitřní elektroinstalace, oprava vnitřních omítek a výmalba, restaurování hlavního oltáře včetně obrazů a úpravy v prostoru 1. patra věže pro zřízení expozičních prostor.

Oprava byla zdárně dokončena

Teprve teď mohu s radosti oznámit, že oprava týnského kostela byla zdárně dokončena.

Koncem listopadu roku 2014 byly dokončené stavební práce. První adventní neděli jsme už slavili mši svatou v opraveném chrámu. K závěru ledna roku 2015 byla předaná na ROP technická zprava a celá dokumentace ohledně realizace projektu: „Kostel sv. Jakuba – křižovatka cest.“ Pak přišly na řadu patřičné kontroly, ověřování, vysvětlování a doplňování. 26 června 2015 jsme obdrželi na účet farnosti finanční prostředky od ROPu a mohli jsme splatit úvěr určený na předfinancování celého projektu. Celkové náklady na opravu jsou následující:

Celkové výdaje projektu
(způsobilé + nezpůsobilé výdaje)
11 884 380,05 Kč
Proplacená dotace
(87% ze způsobilých výdajů)
10 256 590,82 Kč
Spolufinancování žadatele
(spolufinancování způsobilých výdajů 13%
+ nezpůsobilé výdaje)
1 627 789,23 Kč

Zaplatili jsme všechno a nemáme žádné dluhy. Což je pro nás moc potěšující zpráva.

Byl to náročný čas a nová zkušenost. Na jedné straně jsme stále museli překonávat rozličné překážky, řešit vznikající problémy, koordinovat veškeré práce. Na druhé straně, to byla mimořádná příležitost, abychom si mohli si uvědomit, že kolem nás je spousta lidí ochotných pomáhat, poradit, povzbudit, když je toho zapotřebí. Pro naši farnost je to vědomí velikého díla Boží Prozřetelností ale i zároveň obrovský dík všem lidem, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu.

Děkuji všem firmám, které kvalitně odvedly svou práci. Děkuji všem, kteří nám pomohli z financováním celého projektu. Především bych chtěl poděkovat generálním partnerům projektu, a to Biskupství českobudějovickému i Městu Týn nad Vltavou. Děkuji všem firmám a sponzorům, kteří nás podpořili, Nadaci ČEZ. Všem dárcům z projektu 100 dárců a také ostatním, kteří přispěli i tou sebenejmenší částkou. Děkuji všem aktivně zapojeným farníkům, ostatním občanům města a příznivcům, kteří vyjádřili na několik způsobů svou podporu. Na dlouho zůstanou v naši paměti neopakovatelné bohoslužby, které se díky pomoci Divadelního spolku mohly konat v prostorách divadla. Ano, máme za co děkovat a jsme upřímně vděční za každou tak hojně projevenou pomoc. Samozřejmě děkuji i za hlavní podporu z Regionálního Operačního Programu CZ.1.14 ROP NUTS II Jihozápad, protože bez podpory evropských fondů by se celý projekt nemohl uskutečnit.

„Stavební sezona“ neskončila. Letos pokračujeme dál a to především při opravě hřbitovního kostela sv. Víta, aby byl důstojným příbytkem pro rozloučení s našimi zemřelými. V kostele sv. Jakuba jsme zahájili restaurování prvních třech obrazů křížové cesty. Doufám, že i tyto dílčí opravy se nám podaří s Vaší pomocí zdárně dokončit. (č.ú. 3074299379/0800).

P. Marek Antoni Donnerstag Th. D.