Udržovací práce na plášti kostela Dobrá Voda u Nových Hradů

Kostel na Dobré Vodě oslaví třísté výročí v obnovené kráse

V roce 2014 se Římskokatolické farnosti Dobrá Voda podařilo získat podporu projektu rekonstrukce vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie na Dobré Vodě z dotačních fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Už předtím bylo ze soukromých darů provedeno kompletní restaurování interiéru kostela, takže významné výročí 300 let od vysvěcení chrámu, které si připomínáme v roce 2015, zastihne celý kostel už v plně obnovené kráse.

Oprava pláště kostela byla největší výzvou od začátku oprav v roce 2011, protože farnost získala podporu z ROP až ve druhém kole jako náhradník, tudíž jsme ztratili několik měsíců v roce 2013, které bychom bývali využili na přípravu. Takto jsme mohli zahájit práce až v polovině roku 2014, ovšem s tím, že do nástupu zimy musejí být bezpodmínečně hotové všechny mokré procesy.

Projektovou dokumentaci rekonstrukce pláště kostela zpracoval projekční ateliér HERITAS z Českých Budějovic, ve výběrovém řízení na realizaci prací zvítězila nejvýhodnější nabídkou stavební firma AUBÖCK s.r.o. z Boršova nad Vltavou. Náročného úkolu se její pracovníci zhostili na výbornou, přestože v některých okamžicích bylo nutné zkoordinovat činnost až 35 dělníků najednou – omítkáře, klempíře, specialisty na sanace statických poruch, šindeláře a pokrývače, elektrikáře, malíře, pomocné dělníky. Přitom bylo nutné zajistit stavbu plynulým zásobováním materiálu, odvozu a likvidace suti, a to vše bez jakéhokoli omezení provozu na úzké silnici kolem kostela. Firma AUBÖCK se dokonce smluvně zavázala, že během stavebních prací učiní taková opatření, aby nemusel být omezen vstup návštěvníků do kostela. To jsme samozřejmě vděčně přivítali, protože nově zrestaurovaný interiér kostela si během letní sezóny v roce 2014 chtěl prohlédnout rekordní počet návštěvníků a poutníků. Pracovníkům firmy AUBÖCK proto patří náš velký dík.

Poděkovat ovšem musíme i svatému Josefovi, patronovi všech pracujících, za jeho dohled a péči, obzvlášť v závěrečných etapách rekonstrukce. Nejen, že na stavbě nedošlo k žádnému úrazu nebo nehodě, ale také nezvykle pěkné a teplé počasí na konci podzimu umožnilo včasné dokončení všech prací při dodržení vysoké kvality.

Celkové výdaje projektu dosáhly 12,5 mil. Kč, z toho dotaci prostřednictvím ROP Jihozápad očekáváme ve výši 8,8 mil. Kč.