Vytvoření multifunkčních expozičních prostor a sálů v objektu bývalého dominikánského kláštera v ČB

Informace o projektu:

Termín realizace: 11/2013 – 6/2015

Celkové výdaje: cca 8 mil.

Podpora ROP Jihozápad: cca 6,8 mil

Popis projektu:

V realizační fázi projektu došlo ke stavebním úpravám v přízemí bývalého dominikánského kláštera – vybudování nového sociálního zázemí, navýšení kapacity vodovodní přípojky, úpravy v sálech, oddělení vstupní předsíně od křížové chodby – tím vznikla možnost dvou samostatných povozů v těchto prostorech. Také došlo k úpravám v rajské zahradě, kde vznikl díky novým lavičkám prostor pro relaxaci návštěvníků. Byl pořízen turniket včetně mincovního zařízení a infopanel, který by měl návštěvníkům poskytovat požadované informace nejen o klášteře.

Dále byl prostor vybaven osvětlením, výstavními panely a podstavci, sály novým nábytkem, stoly, židlemi, vybavením pro projekci. Celý objekt je zabezpečen zabezpečovacím zařízením.

Výsledkem projektu je revitalizovaný prostor kláštera. Došlo ke zkvalitnění podmínek pro pořádání společenskokulturních akcí (výstavy, koncerty, besedy aj.) v průběhu celého roku.