Vzpomínka na vztyčení a posvěcení Kříže smíření

9.9.2023, Zhůří u Javorné, Autor: Josef Švec a Vladimír Černý

V sobotu 9. září se lidé sešli ve Zhůří u Javorné, aby si připomněli 11. výročí vztyčení a posvěcení Kříže smíření. Mši svatou celebroval P. Petr Koutský. Letošní slavnost se mimořádně vydařila – přišlo více jak 70 lidí (a navíc bohužel se nemohli dostavit někteří pravidelní účastníci – například pan senátor Vilímec, nebo dudačka slečna Volfová, která vždy vodívala průvod od kapličky ke Kříži smíření). 

Kříž smíření stojí v místech, kde bývala obec Zhůří. Kříž byl vysvěcen na Svátek Povýšení svatého kříže 14. září 2012.

Stavba samotného kříže vychází se středověkého pojetí tzv. „smírčích křížů“. Je koncipována jako štít s křížem a tvoří ji kamenné kvádry s volným prostorem ve tvaru kříže uprostřed. Do kamenných kvádrů jsou ze zadní strany vkládány artefakty dle přání donátorů jednotlivých kvádrů.

Text: Petr Samec
Foto: Josef Švec a Vladimír Černý