Udílení svátosti křesťanské dospělosti

18. listopadu 2018, Trhové Sviny, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech proběhla mše svatá s udělením svátosti biřmování, kterou udělil světící biskup Mons. Pavel Posád.