SOBĚSLAV: Biřmování

21.5.2023, kostel sv. Petra Pavla, Soběslav, Autor: Mgr. Pavel Vaněk

Ve farním kostele sv. Petra a Pavla udělil otec biskup Vlastimil Kročil 11 biřmovancům z farnosti Soběslav svátost biřmování.