Setkání pracovníků v pastoraci

Setkání se uskutečnilo v sobotu 21.11.2009 v 9:00 hodin. Protože na tento den připadla památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, slavila se v klášterním kostele Obětování Panny Marie pouť.