PRACHATICE: Návštěva prof. Charlese Strausse

1.11.2022, Prachatice a Chroboly, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

„Chtěl jsem se podívat do míst, která jsou nějak spojena s životem sv. Jana Nepomuka Neumanna, protože právě on položil 20. června 1852 základní kámen našeho farního kostela sv. Františka Xaverského v Gettysburgu v Pensylvánii a 31. července 1853 náš kostel vysvětil,“ říká docent Charles Strauss, profesor historie na Mount St. Mary’s University v Marylandu (USA) a výkonný sekretář American Catholic Historical Association (Asociace pro americké katolické církevní dějiny).

V doprovodu docenta Rudolfa Svobody, děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přijel v úterý 1. listopadu 2022 do Prachatic a navštívil chrám sv. Jakuba, kde byl sv. Jan pokřtěn, jeho rodný dům (nyní klášter sester boromejek), hospicovou kapli a hospicový park a kostel Narození Panny Marie v Chrobolech, kde pronesl sv. Jan svou první homilii. Profesor Strauss byl podle svých slov nadšený tím, co viděl a slyšel, a ochotou a srdečností, s jakou se mu věnovali jeho průvodci. Pravil, že se lidé z jeho farnosti už nemohou dočkat, až jim o „rodné hroudě“ biskupa Neumanna povypráví.

Text: P. Petr Plášil