KÁJOV: Živý betlém 2023

24.12.2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kájov, Autor: Petr Schneedorfer

V neděli 24. prosince 2023 od 14:00 se v zaplněném v kájovském kostele Nanebevzetí Panny Marie konal živý betlém „Narodil se Král pokoje“. Toto představení o narození Ježíše Krista nacvičily kájovské děti během adventu za pomoci kájovských sester sv. Kříže.
Po krásném dětském vystoupení promluvil k lidem v kostele duchovní správce poutního místa Kájov, českokrumlovský prelát Mgr. Václav Pícha, JC. D. Ve své řeči povzbudil všechny přítomné slovem a vysvětlil, o čem jsou ty pravé Vánoce pro nás věřící. Na závěr setkání se všichni přítomní společně pomodlili k naší nebeské Matce, Panně Marii a přijali závěrečné požehnání. Jako symbol naděje a radosti si každý mohl odnést do svého domova „Betlémské světlo“.

Text: Zdeněk Kalianko, akolyta
Foto: Petr Schneedorfer