Extrémní křížová cesta 2024 v Borovanech

22.3.2024, Borovany, Autor: Lukáš Malík (v kostele a na faře) a účastníci EKC 2024

„Zážitek Extrémní Křížové Cesty: Vytrvalost, Víra a Výzva“

Extrémní křížová cesta, která se tradičně koná na mnoha místech Evropy, byla letos opět vypravena také z Borovan. Účastníci se sešli v pátek 22. března večer na mši svaté v místním kostele v poměrně hojném počtu a po požehnání vyrazili na 43 km dlouhou noční pouť. Jejich odvážná cesta spočívala ve zdolání náročného terénu, který symbolizoval Kristovu cestu na kříž.
Počáteční odhodlání účastníků se proměnilo v test vytrvalosti a odvahy, když čelili strmým svahům, nehostinnému terénu a nepředvídatelným zážitkům. Každý krok byl zatížen nejen fyzickou námahou, ale také emocionálním a duchovním překonáním.
Přestože extrémní křížová cesta přináší fyzickou únavu, účastníci zdůrazňují hluboký duchovní význam této zkušenosti. Pro mnohé z nich to byla cesta reflexe, modlitby a spojení s vírou. Zkušenost překonávání vlastních hranic a překážek posiluje nejen tělo, ale také duši.
Organizátoři doufají, že tato událost přinesla nejen fyzickou výzvu, ale také inspiraci k hlubšímu pochopení víry a odhodlání. Extrémní křížová cesta je nejen dobrodružstvím, ale také cestou k osobnímu růstu a duchovnímu poznání.

Text: Marie Balková
Grafika: Barbora Hrdličková
Foto: Lukáš Malík (v kostele a na faře) a účastníci EKC 2024