Č. BUDĚJOVICE: Setkání akolytů, lektorů, kostelníků a varhaníků

12.11.2022, České Budějovice, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Sobotní půlden 12. listopadu 2022 patřil laickým Božím služebníkům českobudějovické diecéze. Otcové biskupové spolu s generálním vikářem pozvali akolyty, lektory, kostelníky a varhaníky, aby jim poděkovali za jejich službu, sloužili za ně mši svatou a umožnili jim vzájemné setkání a obohacení, aby s novými silami pokračovali v náročném díle na vinici Páně a aby se sláva Boží šířila do všech končin země. Po mši svaté v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích pokračoval program v budově biskupství sdílením ve skupinách a následoval výtečný oběd.

Text: Stanislava Vitoňová