Fotogalerie

50. výročí kněžského svěcení P. Karla Vrby

50. výročí kněžského svěcení P. Karla Vrby

U příležitosti 50. výročí kněžského svěcení P. Karla Vrby sloužil Otec biskup Vlastimil v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné mši svatou. Po liturgii pokračovala v ambitech slavnost pohoštěním a gratulacemi.

27. 6. 2021
Autor: Marek Novák / Člověk a víra
Biřmování v Hlavatcích

Biřmování v Hlavatcích

V neděli 13. června 2021 v 10,00 při mši svaté udělil diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil 9 biřmovancům svátost biřmování. Většina biřmovanců byla z farnosti Hlavatce, ale byli tam i biřmovanci z farností Bechyně a Soběslav. Původní termín 18. října 2020 byl zrušen kvůli koronaviru, když byl omezen počet lidí na bohoslužbách. A proto i příprava biřmovanců probíhala v roce 2020. Jsem rád, že to letos již vyšlo a že...

13. 6. 2021
Autor: Miroslav Holer
Č. Budějovice: kněžské svěcení V. JAKOVIĆE

Č. Budějovice: kněžské svěcení V. JAKOVIĆE

Vkládáním rukou Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, přijal v katedrále sv. Mikuláše kněžské svěcení jáhen Viktor Jaković. Bohoslužbě byli přítomni byli také rodiče, sourozenci, příbuzní a přátelé Viktora Jakoviće z Chorvatska. V samotném závěru udělil novokněz první požehnání před katedrálou. Další fotografie najdete na webu sdružení Člověk a víra na odkazu https://www.clovekavira.cz/ (fotografie pro nekomerční účely jsou k na tomto webu k dispozici zdarma, pouze se musíte zaregistrovat).

19. 6. 2021
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra; Radek Gális; Petr Samec