Biřmování v Hlavatcích

13. 6. 2021, kostel sv. Ondřeje v Hlavatcích , Autor: Miroslav Holer

V neděli 13. června 2021 v 10,00 při mši svaté udělil diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil 9 biřmovancům svátost biřmování. Většina biřmovanců byla z farnosti Hlavatce, ale byli tam i biřmovanci z farností Bechyně a Soběslav. Původní termín 18. října 2020 byl zrušen kvůli koronaviru, když byl omezen počet lidí na bohoslužbách. A proto i příprava biřmovanců probíhala v roce 2020. Jsem rád, že to letos již vyšlo a že biřmovanci mohli přijmout svátost biřmování z rukou otce biskupa Vlastimila právě v den, kdy si otec biskup připomínal 6. výročí svého biskupského svěcení. Otec biskup Vlastimil v homilii biřmovancům, jejich kmotrům i všem přítomným připomněl a vysvětlil sedmero darů Ducha svatého. Jako památku na přijetí biřmování dostali biřmovanci knížečku od papeže Františka s názvem DARY DUCHA. Slavnost se vydařila.  Po mši svaté se konal společný oběd biřmovanců, jejich kmotrů a jejich blízkých s biskupem Vlastimilem a jeho sekretářem P. Davidem Miklušem v Želči. Za ministrantskou službu děkuji ministrantům a ministrantkám z Bechyně.

(Text: P. Tomáš Hajda, administrátor farnosti Hlavatce)