ŘÍMOV po ukončení stavebních prací

V římovském poutním areálu byly dokončeny stavební práce zahájené v únoru 2021. Areál se tak nyní může postupně otevírat široké veřejnosti. Podrobnosti najdete v článku ZDE.
Lidé tedy již mohou poutní místo navštěvovat prakticky bez omezení. Kromě každodenních bohoslužeb především srdečně zveme na slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna od 17:30 hodin. Pro skupiny je možno objednat termíny komentovaných prohlídek po domluvě s duchovní správou.
V Římově stále pokračují restaurátorské práce, dokončuje se parková úprava zahrady, vyrábějí se nové kostelní lavice, probíhá vytváření kopií soch z kaplí pašijové cesty aj. Vše bude ukončeno nejpozději v listopadu 2023.