V poutním areálu Římov byly ukončeny stavební práce

09.08.2023 Petr SAMEC

S radostí můžeme oznámit, že byly dokončeny stavební práce v římovském poutním areálu, které byly zahájeny v únoru 2021. Areál se tak nyní může postupně otevírat široké veřejnosti. Fotografie z nového Římova si můžete prohlédnout ZDE.

Foto: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

„Přestože nejsou zatím hotové všechny, především restaurátorské práce, lidé mohou poutní místo navštěvovat již během července a srpna. Kromě každodenních bohoslužeb především všechny srdečně zvu na slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan. Bude se konat na svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna. Do té doby bude dokončena i oprava oltáře Panny Marie Bolestné,“ říká otec Jakub Václav Zentner, duchovní správce farnosti Římov. Pro skupiny je možno objednat termíny komentovaných prohlídek po domluvě s duchovní správou.
V Římově stále pokračují restaurátorské práce, dokončuje se parková úprava zahrady, vyrábějí se nové kostelní lavice, probíhá vytváření kopií soch z kaplí pašijové cesty aj. Vše bude ukončeno nejpozději v listopadu 2023.
Poutní areál se teď postupně otevírá nejen věřícím, ale i široké veřejnosti. V čase hlavní poutní sezóny (3. 5. – 14. 9.) od 7:00 do 21:00 bude otevřeno tak, aby mohl každý bez omezení vstoupit do vyhrazené části ambitů, kostela Svatého Ducha a Lorety. V zadní části poutního areálu bude vytvořena příjemná a volně přístupná klidová zóna (meditační zahrada). Vzhledem k tomu, že v minulosti nebyl areál dostatečně chráněn, doplatily na to především kaple Pašijové cesty. V rámci oprav došlo tedy i na nový způsob ochrany proti vandalismu a krádežím instalací moderního, technologicky nejvyspělejšího a nejkvalitnějšího ochranného systému bezpečnostních kamer.
Celkové náklady na komplexní obnovu poutního areálu v Římově dosáhnou asi 100 mil. Kč. Z toho 95 % pokryje dotace Evropské unie z programu IROP.

O Římovském poutním areálu
Poutní areál v Římově byl založen v roce 1648 a do dnešní podoby byl dostavěn v roce 1697. Již v době svého vzniku získal velikou popularitu a každoročně jej navštěvovalo 40–80 tisíc poutníků. Římov dodnes patří mezi nejvýznamnější poutní místa v jižních Čechách. Areál je památkově chráněný od roku 1958 a v roce 2018 se stal národní kulturní památkou. Poutní místo Římov je naprosto specifickou památkou svého druhu v naší zemi. Není zasvěceno jen jednomu světci nebo jedinému tajemství, ale jeho obsah je trojitý. Zahrnuje období přípravy na příchod Mesiáše, vyjádřené osobou Panny Marie, dále pak vlastní oběť Ježíše Krista, a nakonec zrození církve symbolizované kostelem Seslání Ducha Svatého.