Týden za jednotu křesťanů 2019

07.01.2019 Miroslav Bína

18. – 25. 1. 2019, ČR; O třetím lednovém víkendu se i letos křesťané na severní polokouli spojí v modlitbě za dar jednoty. Mottem Týdne modliteb bude věta z Deuteronomia „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“. (Dt 16,18-20).

Prací na tematickém materiálu pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů se ujala skupina složená ze zástupců různých křesťanských společenství v Indonésii. Přiložené texty je možné využít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

V úvodu k české mutaci brožury s texty připomíná biskup Tomáš Holub, delegát ČBK pro ekumenismus, exhortaci papeže Františka „Radost evangelia“ o ekumenickém dialogu a o ekumenické modlitbě:

Chtěl bych Vás, milé sestry a milí bratři, povzbudit k nepodceňování této řemeslnosti. Je opakovanou zkušeností, že ekumenické modlitby v sobě nemají takový stupeň spontánnosti a přirozenosti jako standardní modlitby v našich domácích společenstvích. To je přirozené, protože nejsou neseny společnou modlitební zkušeností a žitou tradicí. O to víc je třeba poctivě přijmout řemeslnost jako zásadní předpoklad k požehnanému dílu společné modlitby. Dar pokoj bude následovat. Požehnanou společnou modlitbu za jednotu!“

Čtěte také:

Přiložené soubory