Před pěti lety byl Mons. V. Kročil jmenován 13. biskupem českobudějovickým

19.03.2020 Petr SAMEC

Ve čtvrtek 19. března uplynulo 5 let od okamžiku, kdy papež František jmenoval Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D. českobudějovickým sídelním biskupem.

Mons. Kročil se narodil 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích. Protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci. Teologii studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po dosažení licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě začal od r. 1996 vyučovat patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě JU. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal v roce 1997. Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů „Fatimského apoštolátu“ a „Neokatechumenátní cesty“. Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze. V roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a rok poté byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Biskupské svěcení a převzetí úřadu se konalo 13. června 2015 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

Biskupovi Vlastimilovi při této příležitosti upřímně blahopřejeme a vyprošujeme mu hojné Boží požehnání a dary Ducha sv. pro jeho nelehkou službu.

Mons. Paďour gratuluje Mons. Kročilovi 19.3. 2015; Foto: Jitka Marková / Člověk a víra

Další obrázky najdete ve fotogalerii zde.