Před pěti lety byl Mons. V. Kročil jmenován 13. biskupem českobudějovickým

Jmenování zveřejnil 19. 3. 2015 administrátor diecéze Mons. Adolf Pintíř v katedrále sv. Mikuláše v přítomnosti členů Kapituly u sv. Mikuláše a emeritního biskupa Mons. Jiřího Paďoura.
Foto: Jitka Marková / Člověk a víra