Pokřtění a poslaní – zamyšlení pro září 2019

09.09.2019 Miroslav Bína

Září 2019; Papež František vyzývá svou církev, aby se v roce 2019 zamýšlela nad svým povoláním. Roku dal jednoduché heslo „Pokřtění a poslaní“.

Stále se můžeme ptát: Proč evangelizovat a zapojovat se do misií? Asijští biskupové zformulovali náhled na naši službu a „motivaci k misiím.“ Uvádějí pět motivů:

  • Evangelizujeme především z hluboké vděčnosti Bohu…
  • Misie je nade všechno jiné stav vděčného srdce proměněného Boží milostí. Ale misie je také příkaz.
  • Evangelizujeme proto, že jsme byli posláni do celého světa, aby se ze všech národů stali učedníci ….
  • Evangelizujeme také proto, že skrze křest jsme byli vtěleni do církve, která je misijní ve své samotné podstatě…
  • A konečně evangelizujeme proto, že Evangelium je kvasem pro osvobození a proměnu společnosti.

Toto jsou pravé motivy Ježíšových učedníků!

(Autor článku: Hana Koukalová; převzato z brožury Misijní meditace)

Čtěte také:

Vatikánská kongregace pro evangelizaci publikovala video, které vám přinášíme v českém znění.