Pokřtění a poslaní – zamyšlení pro březen 2019

11.03.2019 Miroslav Bína

Papež František vyzývá svou církev, aby se v roce 2019 zamýšlela nad svým povoláním. Nabízíme první z krátkých zamyšlení pro misijní měsíc říjen 2019.

Tomuto roku dal jednoduché heslo „Pokřtění a poslaní“. Tím nás vyzývá k rozjímání těchto dvou jednoduchých slov. Můj křest místem a časem obřadu nepozbyl své platnosti. Co pro mě ale znamená?

Odpověď nacházíme v druhém slově. Křtem jsem vysláni do světa, který po Kristu touží, ale nezná jej. Přinášíme první z krátkých zamyšlení, která nám chtějí pomoci, aby se tato výzva začala uskutečňovat s námi a díky nám. Různými cestami a nejrůznějšími způsoby.

(Autor článku: Hana Koukalová)