Pokřtění a poslaní – zamyšlení pro letní prázdniny 2019

09.07.2019 Miroslav Bína

Papež František vyzývá svou církev, aby se v roce 2019 zamýšlela nad svým povoláním. Přinášíme modlitbu vydanou k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019.

Snímek: Mazur / catholicnews.org.uk

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat.

Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože ‚z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.‘ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii Gaudium)

 

Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své

následovníky „jděte a učte všechny národy.“

I nám připomínáš, že skrze svůj křest

máme účast na poslání církve.

 

Posiluj nás dary Ducha svatého,

abychom byli odvážnými a horlivými svědky

evangelia tak, aby poslání svěřené církvi,

mohlo najít nové a účinné nástroje,

které světu přinášejí život a světlo.

 

Pomoz nám umožnit všem národům

zažít spasitelnou lásku a milosrdenství

Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

 

(Autor článku: Hana Koukalová)

Čtěte také: