NEPOMUK: vyhlášení výsledků soutěže SVATOJÁNSKÉ MOSTY

02.05.2024 Petr SAMEC

V neděli 28. dubna byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu SVATOJÁNSKÉ MOSTY. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti oslav 295. výročí svatořečení svatého Jana Nepomuckého a bylo do ní zasláno celkem 444 prací. Záštitu nad akcí převzali mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně v Brazílii Pavla Havrlíková, starosta města Nepomuk Ing. Vladimír Vokurka a nepomucký arciděkan P. Jiří Špiřík.

Celodenní program závěrečného ceremoniálu byl zahájen mší svatou v kostele Panny Marie a sv. Vojtěcha v areálu zámku Zelená Hora u Nepomuku, kterou celebroval P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D. Na nádvoří zámku Zelená Hora se pak konala vernisáž s vyhlášením výsledků soutěže a s předáním ocenění. Program vyvrcholil koncertem Ondřeje Rumla a Mateje Benka. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Cíl a poslání soutěže
Hlavním cílem je podpora rozvoje dětského výtvarného projevu a komunikace mezi dětmi různých národů prostřednictvím výtvarného jazyka. Za velmi přínosné považují organizátoři také poznání výtvarné kultury a jiných způsobů výtvarného vyjadřování v zemích Evropy a Latinské Ameriky, kde se nacházejí partnerská města Nepomuku. Posláním přehlídky je také propojení mladé generace v různých zemích světa na základě odkazu svatého Jana Nepomuckého a překonání vzdálenost mezi lidmi nejen v geografickém, ale i v přeneseném smyslu. Prostřednictvím životního příběhu svatého Jana se dětem přibližují křesťanské kořeny evropských i mimoevropských zemí. Proto je základním tématem symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy.

VODA: Aktuální téma v roce 2024
Jako aktuální téma Svatojánských mostů pro rok 2024 byla vybrána voda: jednak je to celosvětově závažné téma a zároveň je voda Janovým významným patrociniem.
Voda představuje jednu ze základních složek na Zemi, oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny povrchu planety a živé bytosti se bez příjmu vody obejdou jen po omezenou dobu. Změny klimatu jsou příčinou změn koloběhu vody v mnoha regionech. Projevují se jako extrémní sucha a nedostatek vláhy, nebo naopak jako vydatné deště, sněžení nebo záplavy. Program OSN Rozvojové cíle tisíciletí požaduje snížení počtu lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě, na polovinu (podle odhadu dnes nemá přístup k nezávadné vodě více než miliarda lidí na světě). Ve vyspělých zemích byl přístup k pitné vodě dosud relativně snadný, ale problémy s dostatkem vody se mohou v příštích desetiletích dotknout i vyspělých států Evropy.

Vyhodnocení a statistiky ročníku 2024

I. kategorie 4–6 let
1. místo: Julie Valešová – Cesta k cíli, Strakonice, CZ
2. místo: Rosalie Valentini – Už vyplouváme, Strakonice, CZ
3. místo: Lucie Magliová – Svatý Jan Nepomucký na mostě obklopen vodou, Nepomuk, CZ

II. kategorie 7–9 let
1. místo: Šarlota Prokopová – Most při západu slunce, Vodňany, CZ
2. místo: Kristýna Hlaváčová – Most mezi ročními obdobími, Vodňany, CZ
Ina Jandošová – Vzkaz svatého Jana Nepomuckého, Nepomuk, CZ
Klára Křišťanová – Most, Lidmovice, CZ
3. místo: Laura Klášterková – Pět hvězd, Nepomuk, CZ
Sarah Costiou – Strážce vod a mostů, Praha, CZ
Bruno Mlynek – Mocná voda, Praha, CZ
Marie Igbeta – Mocná voda, Praha, CZ

III. kategorie 10–12 let
1. místo: Amanda Messias – Earth – water planet, Pitanga, BR
2. místo: Yara de Paula Bombarda – Dawn in the Amazon; Iretama, BR
Magdalena Kolářová – Jan Nepomucký, Nepomuk, CZ
Karolína Kyselová – Svatý Jan, Nepomuk, CZ
3. místo: Aneta Urbanová – Jan Nepomucký, Nepomuk, CZ
Yasmin Laurindo de Paula e Silva – Path of waters: Building bridges of harmony between nations; Rebouças, BR
Vitoria do Nascimento França – Guarani Aquifer: Source of freshwater underground in South America; Iretama, BR
Barbora Hájková – Pět svatých hvězd na mostě, Nepomuk, CZ

IV. kategorie 13–16 let
1. místo: Tereza Benešová – Most mezi emocemi, Hvožďany, CZ
Julie Boušová – Tajemství lesních jezer, Nepomuk, CZ
Luiz Henrique Merchiori – Água combustível da vida, Balsa Nova, BR
Amaya Tiepolo Vasques – The man approaching God; All continents united by the blessed waters of Saint John Nepomuk, Curitiba, BR
2. místo: Angélica Vitória Gomes – Earth’s crying, Curitiba, BR
Viola Šemíková – Sine aqua non est vita, České Budějovice, CZ
Kristýna Šloufová – Karlův most, Nepomuk, CZ
Livia Hortz – Ilha do Mel: A bridge between the sea and paradise, Curitiba, BR
3. místo: Ela Jandošová – Barvy vody, Nepomuk, CZ
Vladislava Kostiak – Svatý Jan Nepomucký, Nepomuk, CZ
Karolína Kohoutová – Svatý Jan na výsostech, Prádlo, CZ

V. kategorie – Skupinové práce
1. místo: Žáci z 9. A, 9. B, 8. B, 7. B – Život v kapce vody, ZŠ sv. Voršily Praha, CZ
Mlýn Jamky – Mosty, Leletice, CZ
2. místo: Třída 2. C – Svatojánská krajina, ZŠ Nepomucká Praha, CZ
3. místo: Třída 3. C – Koloběh vody, ZŠ Nepomuk, CZ
Zábavné tvoření – V řece, MŠ Strakonice, CZ
N. Hýsková, S. Polívková – Jan Nepomucký ve stínu řeky, Nepomuk, CZ
M. Viktorová, N. Hýsková – Strom života, Nepomuk, CZ
N. Gruntová, R. Misařová, G. Kubátová – Jan Nepomucký spojený vodami napříč galaxiemi, Nepomuk, CZ

VI. kategorie – Mladí srdcem
1. místo: Vivian Dos Santos Garcia – Ádria in forcing rhythms that sustain life, Curitiba, BR
Marcela Hnízdilová – Čeření, Nepomuk, CZ
2. místo: Eva Brázdová Toufarová, Adéla Hecová – Pluj, Nepomuk, CZ
Marie Vosyková – Teď a tady, Myslív, CZ
3. místo: Domov Petra Mačkov – Mosty, Mačkov, CZ

VII. kategorie – Instalace a objekty
1. místo: T. Nová – Svatojánský most, ZŠ Nepomuk, CZ
J. Duspiva, J. Volf – Dřevoplujka, ZŠ Nepomuk, CZ
2. místo: Š. Šulcová, N. Trenčanská, T. Malá – Barevná lodička, ZŠ Nepomuk, CZ
N. Beníšková, M. Mašková, A. Boušová, A. Kinclová – Krajina vody, ZŠ Nepomuk, CZ
J. Kovář, K. Bouše, O. Hrubý, F. Holub – Vodní expres, ZŠ Nepomuk, CZ
D. Kotlanová, E. Zralá – Most mezi dvěma světy, ZŠ Nepomuk, CZ
3. místo: S. Šmeráková, B. Brázdová, S. Pavlíčková, T. Terčová – Nepal Bridge, ZŠ Nepomuk, CZ
L. Presl, P. Šrámek – Vodomilský most, ZŠ Nepomuk, CZ
L. Trochová, V. Murková, M. Benediktová – Bojovnice, ZŠ Nepomuk, CZ
M. Novotný, T. Malá – Vodní expres, ZŠ Nepomuk, CZ
J. Vokáč, A. Kutek, F. Brož, J. Kuták, J. Horvát – Most nad jezerem, ZŠ Nepomuk, CZ

Celkové počty přihlášených prací v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie 4–6 let: 11 prací
II. kategorie 7–9 let: 125 prací
III. kategorie 10–12 let: 90 prací
IV. kategorie 13–16 let: 46 prací
Skupinové práce: 17 prací
Mladí srdcem: 9 prací
Nezařazení – Instalace: 39 prací
Nezařazení – Domov Mačkov: 25 prací
Nezařazení – Elektronické doručení (4.–5. třída ZŠ): 82 prací

 

Text: Petr Samec