Poutní setkání rodin vikariátu Prachatice

15.05.2024 Petr SAMEC

Při poutním setkání v rámci Roku modlitby v Chrobolech u Prachatic 4. května 2024 měly svůj program i rodiny s dětmi. Slunečné odpoledne a krásná příroda se staly prostorem pro odpočinek, hru i zábavu, ale především pro přátelská setkání.

Foto: Hynek Hladík

Děti pomocí zábavného i poučného kvízu doputovaly od kostela Narození Panny Marie po lesní cestě ke kapli Panny Marie Lurdské. Ta stojí u pramene „zázračné“ vody. Tentokrát na děti čekala vodnice Monika, která jim vyprávěla starý příběh o poutníkovi a prozkoušela je z „rybářského umění“. V kapli byl pak prostor k zastavení a tiché modlitbě. Cestou zpět ke kostelu zvládly děti i stanoviště s poznáváním živočichů a rostlin. Dozvěděly se např. o zde hojně rostoucím tisu červeném. Závěrečná svačinka v podobě dobře opečeného buřtu neměla chybu. Prostor byl též pro výrobu růženců, které v úvodu modlitebního zastavení posvětil biskup Vlastimil. Radostné pak bylo vidět děti s růženci v rukou při modlitbě.

Foto: Hynek Hladík

Poděkování patří všem, kdo se rodinám na stanovištích věnovali a především všem „Chrobolským“, kteří připravili skvělé zázemí pro setkání.

Že neznáte poutní místo Chroboly?
Přijměte pozvání na Malou lesní pouť v sobotu 6. července mezi 14:00 a 17:00 hodinou nebo na hlavní pouť 7.–8. září. Přijet můžete i na bohatý program Noci kostelů v pátek 7. června. Těšíme se na vás. Více informací na www.farnostprachatice.cz

Text: Lenka Hanžlová, vikariátní zástupkyně pro pastoraci
Foto: Hynek Hladík

Foto: Hynek Hladík

Foto: Hynek Hladík

Foto: Hynek Hladík

Foto: Hynek Hladík

Foto: Hynek Hladík