O víkendu se konal 4. ročník „Wake up“ festivalu

13.05.2024 Petr SAMEC

Ulicemi v Českých Budějovicích po roce opět zněly písně a modlitby. Letošní 4. ročník Wake up festivalu opět oživil centrum města České Budějovice.

Foto: archiv Pastoračního střediska

Jako již tradičně v sobotu před Letnicemi odpoledne vystoupily na několika místech v Českých Budějovicích křesťanské kapely, aby svými chválami a modlitbami naplnily město vanutím Ducha Svatého.
„Wake up“ je letničním kulturním pouličním festivalem, kterého se zúčastňují křesťané různých denominací, aby se na několika místech v centru modlili za kraj a město způsobem jim vlastním. Někdo přitom evangelizuje i Božím slovem či svědectvími, jiný nabízí i modlitbu nebo dává zakusit modlitbu tancem. Někteří mají už svá místa, takže na náměstí Přemysla Otakara II. to po roce rozjela rocková Citová záležitost z Prahy.
Nejčastěji zazněly české chvály, a to například před Konzervatoří od kapely Nestrach ze Strakonic, v Krajinské ulici před Komerční bankou od kapely sboru HOPE, na Senovážném náměstí v podání Martina Hubáčka z Vimperka a na Sokolském ostrově hrála a zpívala kapela Amaro Del z Českých Budějovic. V Háječku se lidé zase mohli připojit k biblickým tancům a v klášterní zahradě na Piaristickém náměstí anglicky chválil Pána Paul Sultana. Místo hraní změnily kapely Daniel Blahout a spol. a Trinity Worship Band, které se vystřídaly v parku Na Sadech u fontány. Pozvání chválit Boha a modlit za město a kraj rád přijal i Víťa Marčík, který svými žalmy zpříjemnil a prodchl posvátnem samo o sobě krásné místo u Rabenštejnské věže na tzv. Havraním náměstí. Letošní festival měl i „nováčky“, ke kterým patří seskupení Boží struny z Klatov, jež se modlily v prostranství pod žábou u kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.
Všichni účinkující se na festival těšili a svými písněmi, chválami a modlitbami svolávali Boží požehnání na celé město, kraj a naši diecézi a potažmo na celou zemi, neboť přijeli i z jiných částí země. Nebyli ale na to sami: na festival za účelem připojit se k modlitbám a písním přišli další věřící, kteří buď setrvali na jednom místě, anebo obešli vícero míst.
Této příležitosti využili Karolína s Josefem, kteří se byli podívat všude. Nejvíce spočinuli u Rabenštejnské věže, ale moc se jim líbilo, že se chválilo hned na několika místech. „My jsme si říkali, že jsme málokdy slyšeli chvály v ulicích a tady jsme vlastně slyšeli o Bohu na každém rohu.“ Karolína ještě dodává: „Zasáhla mě různorodost, každá hudební skupina, jednotlivci vložili do chvály svůj osobitý vztah k Bohu. Dobré bylo, že někteří, kteří šli náhodou okolo, se na chvíli zastavili a poslouchali. Bylo vidět, že nad tím přemýšleli.“ Josef se podělil i o to, proč zůstali nakonec u Víti Marčíka (kromě toho, že poseděli na lavičkách před restaurací Big Poppa): „Víťa Marčík evangelizuje už jenom svým životem.“
Bylo krásné, že jsme společně opět mohli prosit za vylití Ducha Svatého na celý kraj. Krásné a neméně důležité též bylo, jak organizátorům vyšly vstříc Konzervatoř v Českých Budějovicích, Magistrát města České Budějovice, restaurace PIZZA & BURGER BIG POPPA, kavárna OKis Café na Piaristickém náměstí a organizace Umění ve městě.
Někteří účinkující i návštěvníci festivalu si uvědomili, že by bylo dobré, aby se takovým způsobem propojil celý kraj a festival „Wake up“ se konal i na dalších místech jižních Čech. To je ale hudbou budoucnosti.

Text: Iva Hojková, Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém
Foto: archiv Pastoračního střediska

Foto: archiv Pastoračního střediska

Foto: archiv Pastoračního střediska

Foto: archiv Pastoračního střediska