MALŠÍN: Žehnání obnovené kaple na Turmbergu

02.09.2022 Petr SAMEC

V neděli 21. srpna 2022 přilákalo do Malšína u Vyššího Brodu desítky lidí převážně z Německa a Rakouska setkání rodáků v místním kostele Srdce Ježíšova (původně sv. Markéty) a hlavně vysvěcení nově opravené kaple Panny Marie Pomocnice s novým oltářem na místě nazývaném Turmberg. Fotografie najdete na odkazu ZDE.

Foto: Radek Gális

Slavení mše svaté v malšínském kostele i následného žehnání v kapli na nedalekém skalnatém vršku se ujal biskup českobudějovický Mons. Vlastimil Kročil s vojenským děkanem Siegfriedem Weberem. Kaple s oltářem byla opravena i díky darům německy mluvících rodáků, zdejších farníků, kteří museli po válce opustit své domovy. Originál unikátního oltářního obrazu z této kaple se nachází v Alšově jihočeské galerii.

Zakusit milost       

„Tato mariánská kaple, stejně tak jako i všechny další kostely či chrámy, byla vystavěna lidskýma rukama,“ řekl biskup. „I zde se jedná o prostor, který nebyl jeho budovateli vyhrazen k tomu, abychom v něm pohostili našeho Pána a Spasitele. Je to přesně naopak! Je to On, Vykupitel světa, kdo v posvátném prostoru chrámu tajemně přebývá, kdo v něm žije, aby nás hostil svým požehnáním, aby nás sytil svým eucharistickým chlebem a napájel svou krví, aby nás povzbuzoval svým slovem. Každý křesťanský chrám či kaple, i tato na Turmbergu, je posvátným a privilegovaným místem, kde i v dnešní době je možné zakusit posvátno,“ připomněl biskup poutníkům. „Všichni bychom se měli snažit udržovat a dodržovat v našich kostelích atmosféru pokoje, vážnosti a důstojnosti, neboť takovému místu to prostě náleží. To, co Ježíš říkal kdysi o chrámu jeruzalémském, platí dvojnásob o chrámech křesťanských: ‘Můj dům ať je domem modlitby…‘ Děkujme našemu Pánu za tuto kapli, za tento posvátný prostor, v němž k nám On promlouvá a dává se každému, kdo po Něm touží. Pamatujme s vděčností i na všechny ty, kdo kapli zbudovali, neboť vyrostl z jejich víry a lásky k Pánu Bohu. Děkujme všem, kdo přispěli k tomu, aby se opět tento chrám zaskvěl v celé své kráse! Kéž i pro všechny, kdo přijdou po nás, zůstane místem, kde naleznou Boha a zakusí jeho milost,“ dodal biskup.

Foto: Radek Gális

Dojatá poutnice

Mezi desítkami poutníků z Německa a Rakouska, kteří se na Malšíně a v okolí kdysi narodili a žili, ale po II. světové válce museli s rodiči opustit svůj domov, byla i poutnice z německého Stuttgartu. „Můj rodný dům stojí tady dole kousek od Čertovy stěny směrem na Loučovice,“ svěřila se žena, odpočívající usazená na skládací židličce během několik stovek metrů dlouhé cesty mezi kostelem a kapličkou. Když spolu se synem dlouze hleděli do zelených strání v okolí směrem na Kramolín, které si pamatovala z bezstarostného dětství před takřka 80 lety, neubránila se slzám dojetí.

Text: Radek Gális