ZLATÁ KORUNA: IV. setkání varhaníků

11.2.2023, Zlatá Koruna, Autor: Antonín Švec

Čtvrté Setkání varhaníků (nejen) českokrumlovského vikariátu potěšilo i vzdělalo. Na dvacet varhaníků z Prachaticka, Budějovicka a Českokrumlovska se sešlo v sobotu 11. února ve Zlaté Koruně. V prostorách místní školy jsme vyslechli inspirativní přednášku strahovského premonstráta a špičkového varhaníka P. Christiana Martina Pšeničky na téma „Doprovod mše svaté v průběhu liturgického roku“. Dozvěděli jsme se mi jiné i to, že varhaník mši pouze nedoprovází, nýbrž se jí také velmi aktivně účastní tím, že ostatním věřícím přímo pomáhá k hlubšímu prožitku mešního tajemství. Proto je také potřeba doprovázet liturgii vhodným způsobem vycházejícím z příslušných mešních čtení i období liturgického roku.

Po přednášce jsme se odebrali do blízkého kostela Nanebevzetí Panny Marie k jedinečným barokním varhanám, jejichž zvukové možnosti P. Christian představil. Odpoledne bylo zakončeno slavnostní mariánskou mší v krásně nasvíceném kostele. Setkání se neslo v příjemném otevřeném duchu, ve kterém jsme mohli sdílet varhanické zkušenosti i nalézt další podněty pro svůj odborný růst.

Pokud byste měli zájem o více informací o varhanická setkávání a vzdělávání, napište na mail marketka.jana@seznam.cz. Rádi Vás uvítáme třeba na příštím ročníku, který se bude konat v únoru příštího roku v některém z malebných míst Českokrumlovska.

Text: Markéta Valíková