ZLATÁ KORUNA: 760 let od založení

23.4.2023, areál kláštera Zlatá Koruna, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Při příležitosti 760. výročí založení cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna byla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie – největší sakrální stavbě jižních Čech – slavena v neděli 23. dubna 2023 slavnostní mše svatá. Zlatokorunský duchovní správce P. Petr Hovorka pozval P. Bernharda Vošického OCist z cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuz (Rakousko), aby celebroval mši svatou. Historie obou klášterů je totiž těsně propojená. P. Bernhard přivezl k uctění i relikvii, která souvisí se založením kláštera Zlatá Koruna – polovinu trnu z Kristovy trnové koruny. Klášter v Heiligenkreuz získal Kristův trn v roce 1245 od císaře Fridricha II. Babenberského. Když byl v roce 1263 zakládán zlatokorunský klášter, rakouští mniši svůj trn rozpůlili a polovinu darovali nově vznikajícímu klášteru, který byl právě proto pojmenován Svatá Trnová Koruna, později Zlatá Koruna. Bohužel se tato relikvie za husitských válek ztratila. V Heiligenkreuz je však druhá polovina trnu uchovávána a ctěna dodnes. Každoročně se tam 12. srpna slaví slavnost Kristovy trnové koruny.

Text a foto: Stanislava Vitoňová