VĚTŘNÍ: Svatojánská pouť

16.5.2022, Větřní, Autor: Pavel Ambrož

Vzpomínka na pastorační návštěvu dvacátého litoměřického biskupa J. E. Mons. Jana Baxanta.

V pondělí 16. května 2022 o svátku sv. Jana Nepomuckého se uskutečnila pouť ke cti tohoto světce, který je hlavním patronem města a farnosti Větřní. V 16:45 hodin za zvuků zvonů k farnímu kostelu přijelo černé vozidlo s vlaječkou litoměřické diecéze, ve kterém přijel vzácný a milý host – dlouho očekávaný litoměřický biskup J. E. Mons. Jan Baxant.

Před kostelem přivítal otce biskupa v první řadě místní farář a prelát českokrumlovský Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D. Poté se otec biskup Jan Baxant přivítal s farním vikářem R. D. Mgr. Janem Rothschedlem, akolytou a pastoračním asistentem Zdeňkem Kaliankem a s asistencí, která přijela na pouť vypomoci z farnosti Velešín.

V 17:00 hodin začala slavnostní poutní mše svatá za hojné účasti věřících. Po bohoslužbě slova nastala chvíle, kdy otec biskup Jan promluvil k věřícím. Celý text promluvy najdete ZDE.

Tato pouť byla vzácná především kvůli tomu, že pan biskup Baxant byl ve farnosti Větřní naposledy před 15 lety jako tehdejší generální vikář. A nyní přijel jako dvacátý biskup litoměřický. Po skončení poutní mše svaté byli věřící panem prelátem pozváni do nedalekého Penzionu Regina, kde měli možnost osobně se s panem biskupem setkat a promluvit. Ale také měli příležitost vytvořit společně „agapé“.

Pan biskup Jan se také osobně pozdravil s majiteli Penzionu Regina a jejich spolupracovníky. Byl velmi mile překvapen krásným místem a prostředím penzionu, o které denně pečuje rodina Vaclíkových. Na památku své návštěvy se otec biskup Jan také zapsal do pamětní knihy mezi další významné hosty Penzionu Regina.

Následující den v úterý ráno se otec biskup ještě osobně setkal se Zdeňkem Kaliankem, se kterým ještě společně pohovořili. Otec biskup byl velmi potěšen, jak o něho všichni ve farnosti Větřní po oba dny pečovali. Moc si toho váží a děkuje všem za péči o něho a také za veškerou službu na přípravě této pouti.

Text: Zdeněk Kalianko