VĚTŘNÍ: Mše svatá za mír na Ukrajině

27.2.2022, kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřní, Autor: Josef Dufek

V neděli 27. února 2022 úderem 8:00 hodiny ranní ve větřínském kostele sv. Jana Nepomuckého začala mše svatá, kterou sloužil farní vikář R. D. Mgr. David Mikluš. Tato mše svatá byla výjimečná tím, že byla především sloužena za ukrajinský lid, který je stižen válkou. Proto jsme se také připojili a společně se v naší farnosti modlili za mír na Ukrajině, ale také za představitele států – především za dar moudrosti a rozumu pro ně.

Jsme svědky velkého utrpení, bolestí a neštěstí, které díky této válce doléhá především na nevinné lidi. Najednou vidíme, jak nevinní lidé ztrácejí své domovy, stali se z nich utečenci, jsou zpřetrhány vztahy v rodinách, matky pláčou nad ztrátou svých dětí, manželů a synů, kteří dali svůj život za svoji vlast. V našich očích jsou to skuteční hrdinové.

Také svatý apoštol Jakub ve svém listě nám jasně říká: „Milovaní! Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí.“ Ano, všechny války na světě vznikají a budou vznikat z lidské žádostivosti, a to po žádostivosti bohatství… moci, které nemá žádné slitování s nikým. Je to opravdu veliké zlo!

A tady se nám nabízí, co vlastně můžeme dělat? Právě evangelium nám dodává odvahu, abychom nepodlehli. Máme k dispozici také mocnou a účinnou zbraň, a to svatý růženec a vroucí modlitbu. Modlitbu za nastolení míru, za obrácení agresorů, za představitele státu.

V závěru této mše svaté jsem já sám ostatním věřícím sdělil, že denně jsem v kontaktu s kamarádem, který je přímo na Ukrajině. On sám mi říká, jak tam zažívají neskutečně těžké chvíle. Vše, co prožívají, mi upřímně vehnalo slzy do očí. Také jsem zmínil svou zkušenost, že sám osobně přes přátele z Ukrajiny, kteří žijí zde v Českém Krumlově, jsem otevřel další bránu pomoci, a to tím, že přes přátele a kamarády posílám konkrétním lidem finanční podporu. Především aby měli na základní potřeby, jako jsou potraviny apod. Za to jsou velmi vděční a váží si této pomoci. Proto jsou všichni nejen v mém srdci, ale i v našich modlitbách. Ať milosrdný Bůh žehná ukrajinskému lidu, aby na přímluvu jejich zemského patrona svatého Ondřeje nastolil mír a pokoj.

Text: Zdeněk Kalianko