Udílení svátosti biřmování, Klokoty

17. června 2018, Tábor - Klokoty, kostel Nanebevzetí Panny Marie , Autor: Anička Zemanová / Člověk a víra