Udílení svátosti biřmování, J. Hradec

20. května 2018, Jindřichův Hradec, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Autor: Marie Košinová / Člověk a víra