Udílení biřmování v Pelhřimově

6. října 2019, Pelhřimov, Autor: Mirka Dolanská / Člověka víra

Nedělní bohoslužbu se sčítáním farníků celebroval otec biskup Pavel Posád. Při mši udělil svátost křesťanské dospělosti.