Udělování služeb v Nepomuku

7. září 2018, Nepomuk, kostel sv. Jakuba, Autor: Michal Klečka / Člověk a víra

Otec biskup Pavel Posád udělil v Nepomuku několika farníkům službu Akolyty. A ještě před tím proběhlo jejich biřmování.