Slavnostní bohoslužba za Charitu českobudějovické diecéze

České Budějovice, klášterní kostel Obětování Panny Marie, Autor: Pavel Ambrož (Člověk a víra)

Mši sv. pro všechny dárce, podporovatele, dobrovolníky a širokou veřejnost sloužil v úterý 20. září 2016 v 10 hodin v českobudějovickém klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí biskup a prezident Charity ČR Mons. Pavel Posád. Při mši sv. on i všichni přítomní poděkovali dlouholeté ředitelce DCH Mgr. Michaele Čermákové a prosili o požehnání novému řediteli Mag. Jiřímu Kohoutovi.