Slavnost Těla a Krve Páně

České Budějovice, Autor: Jan Liška, Člověk a víra