Slavnost Těla a Krve Páně

15. června 2017, kostel Obětování P. Marie, České Budějovice, Autor: Růžena Švecová