Slavnost seslání ducha svatého, biřmování, České Budějovice

20. května 2018, Katedrála sv. Mikuláše, Autor: Michaela Reitingerová, Gabriela Nováková / Člověk a víra