Slavnost Nejsvětější Trojice – Čimelice

27. května 2018, Čimelice, Autor: Petr Synek / Člověk a víra