Skautská mše svatá

15. září 2019, České Budějovice, kostel obětování P. Marie, Autor: Mirka Dolanská / Člověk a víra

Mši svatou v Kostele Obětování Panny Marie na zahájení skautského školního roku sloužil P. Josef Prokeš.