ŠEVĚTÍN: Hubertská mše B dur

31.10.2021, kostel sv. Mikuláše, Ševětín, Autor: archiv farnosti Ševětín

V kostele sv. Mikuláše v Ševětíně sloužil farář R. D. Mgr. Josef STOLAŘÍK Hubertskou mši svatou B dur (Vacek – Selement) pro lovecké rohy se zpěvy. Účinkovali: Chrámový sbor Ševětín a POVLTAVŠTÍ TRUBAČI.